OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Som alla mekaniska produkter med rörliga delar kräver ventilationssystem regelbunden besiktning för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat. Det är inte bara nödvändigt, kontrollen är till och med lagstadgad. Det är ägarens uppgift att se till att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd och godkänd.

Enligt svensk lag ska de flesta byggnader genomgå löpande ventilationsbesiktning. Målet är att se till att reglerna för fastighetens eller ventilationssystemets bygglov följs till punkt och pricka. OVK ska utföras av en godkänd funktionskontrollant med jämna mellanrum. Vilket intervall som gäller beror på byggnad och system. Generellt ska en OVK-besiktning göras innan systemet börjar användas och därefter med 3 till 6 års mellanrum. Undantaget är en- och tvåfamiljshus. Där behövs endast en förstagångsbesiktning för att säkerställa kvaliteten.
Vi har K-behörighet och kan därmed besiktiga alla typer av ventilationsanläggningar. Vi är certifierade av Kiwa Sverige. I samband med besiktning så upprättar vi alla de dokument som krävs och sköter kontakten med berörd myndighet.

Läs mer här

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss