Ombyggnader, service och underhåll

Ombyggnader, service och underhåll

Förändringar i verksamheten kräver oftast även att ventilationssystemet förändras för att uppnå rätt funktion. Vi har egen verkstad för tillverkning av plåtdetaljer och reparation, samt lager för de flesta förekommande ventilationsdetaljer.

Ingenting i en fastighet är underhållsfritt. Precis som allt övrigt i en fastighet behöver även ventilationen ses över med jämna mellanrum.
Ett väl underhållet system borgar för god ventilation och ett behagligt inomhusklimat. Förebyggande service och underhåll av ventilationen är en naturlig del som i alla produkters livscykel.
Vi erbjuder löpande service eller fasta servicekontrakt för ventilationsanläggningar och hela fastigheter.
Utebliven service resulterar alltid i sänkt livslängd, försämrad prestanda och driftsekonomi för ditt ventilationsaggregat .

Löpande service

Vi tar hand om ert ventilationsproblem, oftast korta inställelsetider

Helhetslösningar för din ventilation

Målet är att bli ditt självklara val för allt vad gäller ventilation och luftbehandling. Av oss får du hjälp med service, underhåll mindre ombyggnader och kompletteringar samt reservdelar. Vi arbetar med de flesta varumärken på marknaden.
Vi skräddarsyr gärna ett service- och underhållsavtal med regelbundna kontroller.

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss