Mekonomen

Och övriga butiker på Härlöv, skötsel av yttre miljö, mottagning felanmälningar från butikerna samt tillsyn av tekniska installationer.  

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss