Förvaltning

FASAB Förvaltning

FASAB kan utöver vår fastighetsskötsel erbjuda en helhetsförvaltning för våra kunders fastigheter. Vi kan ta hand om och bevaka erforderliga myndighetsbesiktningar, lägenhetsbesiktningar, in- och utflyttningar hyreskontraktsskrivningar m.m.

Kontaktpersoner

Kristoffer Larsson

Fastighetsförvaltare/Projektledare

0733-01 10 51

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss