Energioptimeringar

Energioptimeringar

Är det lönsamt att renovera befintliga aggregat genom att byta fläktar?

Man slipper på detta sätt göra stora ingrepp i byggnaden. Fläktar som är speciellt utvecklade för utbyte av gamla fläktar i befintliga aggregat.

B-hjul och direktdrift.

Äldre ventilationssystem har ofta fläktar med framåtböjda skovlar och remdrift installerade. Enligt de undersökningar som gjorts ligger det specifika drivenergibehovet (SFP) i dessa anläggningar på 0,7-2 kW/ m³/s. Vid byte till fläktar med bakåtböjda skovlar och direktdrift sänks SFP till ca 0,3-0,6 kW/m³/s. Om fläktarna är i kontinuerlig drift är besparingspotentialen således ca 3400-11700 kWh/år och m³/s.

EC-integralmotorer

Elektroniskt kommuterade likströmsmotorer, EC-motorer, är oftast ett ekonomiskt alternativ till vanliga asynkronmotorer. EC-motorerna har högre verkningsgrad. Vid nedreglering är skillnaden mest markant jämfört med asynkronmotorerna.

Att tänka på vid byte av fläktar:

Även om de gamla fläktarna i ventilationssystemet fortfarande fungerar, kan det vara motiverat att byta dem. Lägre energiförbrukning,minskat servicebehov och bättre reglerutrustning som ger ökad komfort och minskar uppvärmningskostnaden, är skäl som motiverarbyte av fläktar och reglerutrustning. Varför inte låta oss komma och titta på just er ventilationsanläggning, så tar vi fram en kalkyl på vilka besparingsåtgärder som är möjliga.

Samarbete med EBM-Papst

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss