Dataskyddspolicy

FASAB Mark AB / FASAB Fastighetsskötsel AB dataskyddspolicy

Företaget värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Fasad Mark AB samlar in och använder personuppgifter.

När Ni kontaktar oss t.ex. för att köpa en tjänst, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Företaget använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in, personuppgifter som vi kan komma att samla in genom kontakt per telefon eller mail.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en tjänst som vi säljer, när du kontaktar oss via telefon, post eller mail. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation, såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information som vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt om med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnda data).

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura o leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller betalningshistorik.
  • Historisk information – tidigare köp av tjänster, betalnings och kredithistorik.

Information som du ger oss, information som vi samlar in om dig, samt information om produkter/tjänster och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syfte, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Företaget behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.
 

Syfte med behandling

Laglig grund för behandling

(varför är behandlingen nödvändig)

För att bekräfta din identitet o verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.
   
Föra att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.   Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.
   
Föra att säkerställa att innehåll presenteras effektivt dig och din enhet. Utför våra kontraktuella åtagande gentemot dig.
   
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigande intresse.
   
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning.

 

Vilka kan vi komma att dela information till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtagande gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi inte kommer att göra med uppgifterna

Företaget kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Företaget behandlar data inom EU/EES. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det för vilket data samlas in, eller för att utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisning krav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (” rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokföring och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.Kontakta oss,
FASAB mark AB • Organisationsnummer 556574-7283
FASAB Fastighetsskötsel AB • Organisationsnummer 556717-8529

Kontakta oss på info@fasab.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.


 

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss